zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Cis

Integrujemy mieszkańców

21.04.2010

Po raz kolejny Gmina Lubań pozyskała środki finansowe na realizacje projektu skierowanego do mieszkańców. Od 15 marca bieżącego roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Cis henrykowski- szansą na integrację mieszkańców Gminy Lubań” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna 80 mieszkańców gminy oraz 20 pracowników sektora finansów publicznych. Efektem końcowym projektu ma być stworzenie czterech Kół Miłośników Cisa w miejscowości Radogoszcz, Radostów, Pisarzowice i Henryków Lubański. Całkowita wartość projektu wynosi 47 130 złotych w 100% finansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Założeniem projektu jest , w pierwszej kolejności, przeszkolenie pracowników w celu uzyskania umiejętności niezbędnych dla „kreatorów integracji”. Poprzez planowane szkolenia dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać potencjał turystyczny gminy, a przede wszystkim jej największą atrakcję - cisa henrykowskiego. Następnie przy współudziale pracowników oraz moderatorów z zewnątrz przeprowadzone będą warsztaty z udziałem mieszkańców. Podczas spotkań mieszkańcy będą pracowali nad produktem lokalnym, które zaprezentują podczas Ogólnopolskich Imienin Henryka, Henryki i Henrykowa Lubańskiego już w lipcu. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych mieszkańców z terenu gminy zapraszamy do zgłaszania się w Urzędzie Gminy Lubań.

« inne aktualności