zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
Cis

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW


Zasady rekrutacji:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w następujących punktach na terenie Gminy Lubań:
  • Urząd Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu, pokój 12
  • Szkoła Podstawowa w Radogoszczy – sekretariat
  • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach – sekretariat
  • Budynek po byłej szkole w Henrykowie Lubańskim – biblioteka
  • Świetlica wiejska w Radostowie Średnim - biblioteka
 2. Rozmowa kwalifikacyjna


Rekrutacja uczestników odbędzie się w terminie od 12 do 30 kwietnia 2010 roku.

W rekrutacji mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, zameldowane na terenie Gminy Lubań.
Szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne.

Podstawowym kryterium rekrutacji jest kolejność zgłoszeń.


Wszelkie informacje na temat rekrutacji i projektu są dostępne w Biurze Projektu

Wersja do druku